El Consell de la Formació Professional de Rubí, és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu  i una plataforma estable de treball promogut per l’Ajuntament de Rubí.

Hi participen tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la formació professional: inicial i per a l’ocupació.

El Consell de la Formació Professional de Rubí es crea amb la voluntat de complir amb els objectius següents:

  • Aconseguir una planificació coherent a la ciutat de tota l’oferta formativa de  formació professional, inicial i per a l’ocupació, així com de qualsevol altre programa d’orientació i ocupació adreçat a la ciutadania.
  • Treballar per aconseguir la col·laboració del món empresarial a l’hora de definir l’oferta formativa i la realització de pràctiques formatives en les diferents empreses de la ciutat.
  • Crear l’observatori de la formació, com a eina imprescindible per a una bona planificació.
  • Desenvolupar programes de transició escola-treball per assegurar una resposta als joves i prevenir l’abandonament escolar.
  • Formular propostes a les administracions competents pel disseny i la planificació de la formació professional integrada (inicial i pera l’ocupació) a la ciutat,i adaptar-la a les noves necessitats i competències.
  • Col·laborar amb l’administració corresponent en el disseny i la planificació del mapa escolar.
  • Promocionar, potenciar i fer més atractiva la formació professional per tal de millorar l’ocupabiliat de les persones i les empreses.
  • Elaborar propostes sobre programes d’iniciació professional que responguin a necessitats d’inserció laboral de l’alumnat que surt del sistema educatiu sense la titulació de l’ESO.
  • Promoure la col·laboració de les empreses especialment pel que fa a la formació en centres de treball, impulsant projectes per a la transició escola-treball.
  • Treballar en la integració dels dos subsistemes de la formació professional de la ciutat (inicial i per a l’ocupació: ocupacional i contínua).

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Consell de l’FP de Rubí
Edifici RUBÍ FORMA
Rambleta de Joan Miró s/n
08191 – RUBÍ
Tel 93 581 39 00 – ext 186