Equipament

El servei ofereix un espai, eines, mitjans i suport tècnic imprescindible en el temps de recerca de feina i disposa de:

  • Equips informàtics, impressora i telèfon
  • Documentació i informació del mercat de treball
  • Premsa diària amb ofertes de feina
  • Tauló amb ofertes de treball actualitzades (Ofertes del SOC, Oposicions, Ett´s…)
  • Accés a les eines (correu electrònic) i xarxes on-line per la recerca de feina
  • Material per a la preparació del Currículum Vitae i la carta de presentació
  • Suport tècnic per a la recerca de feina
  • Monogràfics de formació de competències per a la recerca de feina

Horari

A continuació disposeu dels horaris de les activitats del Taller.

Important: Per poder ser usuari/ària  del Taller cal demanar cita prèvia al servei d’acollida inicial