Equipament

El servei ofereix un espai, eines, mitjans i suport tècnic imprescindible en el temps de recerca de feina i disposa de:

 • Equips informàtics, impressora i telèfon
 • Documentació i informació del mercat de treball
 • Premsa diària amb ofertes de feina
 • Tauló amb ofertes de treball actualitzades (Ofertes del SOC, Oposicions, Ett´s…)
 • Accés a les eines (correu electrònic) i xarxes on-line per la recerca de feina
 • Material per a la preparació del Currículum Vitae i la carta de presentació
 • Suport tècnic per a la recerca de feina
 • Monogràfics de formació de competències per a la recerca de feina
 • L’espai del taller de recerca de feina disposa d’un nou canal de comunicació mitjançant Xat per resoldre dubtes i consultes puntuals sobre la recerca activa de feina.

 1. Estar inscrit/a al Taller de recerca de feina. Si una persona encara no ho està, però hi està interessada, ha de passar pel servei d’acollida inicial del centre.
 2. Una vegada està inscrit/a al servei, ha d’haver signat prèviament el consentiment de la utilització d’aquest canal. Per a la realització d’aquesta acció, contactar amb el personal tècnic del taller de recerca de feina.
 3. La resolució de les consultes es durà a terme de la forma següent:
  Atès el caràcter sincrònic del servei, les atencions es faran estrictament en l’horari establert i sempre d’acord amb la disponibilitat i capacitat d’atenció del personal tècnic.
  No s’atendran consultes alienes al Taller de recerca de feina i la recerca activa d’ocupació.

L’horari d’atenció del servei serà de dilluns a divendres de 11 a 12h.

“Servei no disponible temporalment.”

Horari

A continuació disposeu dels horaris de les activitats del Taller.

Important: Per poder ser usuari/ària  del Taller cal demanar cita prèvia al servei d’acollida inicial