Equipament

El servei ofereix un espai, eines, mitjans i suport tècnic imprescindible en el temps de recerca de feina i disposa de:

 • Servei de Xat TRF per a consultes puntuals sobre la recerca de feina (Veure horaris)
 • Equips informàtics, impressora i telèfon
 • Documentació i informació del mercat de treball
 • Tauló amb ofertes de treball actualitzades (Ofertes del SOC, Oposicions, Ett´s…)
 • Accés a les eines (correu electrònic) i xarxes on-line per la recerca de feina
 • Suport tècnic i orientació en la recerca de feina
 • Material per a la preparació del Currículum Vitae i la carta de presentació
 • Formació en la millora de les competències d’accés a l’ocupació

 1. Estar inscrit/a al Taller de recerca de feina. Si una persona encara no ho està, però hi està interessada, ha de passar pel servei d’acollida inicial del centre.
 2. Una vegada està inscrit/a al servei, ha d’haver signat prèviament el consentiment de la utilització d’aquest canal. Per a la realització d’aquesta acció, contactar amb el personal tècnic del taller de recerca de feina.
 3. La resolució de les consultes es durà a terme de la forma següent:
  Atès el caràcter sincrònic del servei, les atencions es faran estrictament en l’horari establert i sempre d’acord amb la disponibilitat i capacitat d’atenció del personal tècnic.
  No s’atendran consultes alienes al Taller de recerca de feina i la recerca activa d’ocupació.

Pots posar-te en contacte per telèfon amb el personal tècnic al 93 581 39 00 per reservar cita al servei de Xat del taller

Horari

Recordeu que per apuntar-se per primera vegada al servei cal demanar informació prèvia al servei d’acollida inicial. Les persones que ja son usuàries del servei poden demanar cita directament al personal tècnic del taller al telèfon 93 581 39 00

A continuació les persones usuàries disposeu dels horaris de les activitats del servei: