Equipament

El servei ofereix un espai, eines, mitjans i suport tècnic imprescindible en el temps de recerca de feina i disposa de:

 • Equips informàtics, impressora i telèfon
 • Documentació i informació del mercat de treball
 • Tauló amb ofertes de treball actualitzades (Ofertes del SOC, Oposicions, Ett´s…)
 • Accés a les eines (correu electrònic) i xarxes on-line per la recerca de feina
 • Suport tècnic i orientació en la recerca de feina
 • Material per a la preparació del Currículum Vitae i la carta de presentació
 • Formació en la millora de les competències d’accés a l’ocupació
 • Servei de Xat TRF per a consultes puntuals sobre la recerca de feina (vegeu-ne les condicions i els horaris)

 1. Estar inscrit/a al Taller de recerca de feina. Si una persona encara no ho està, però hi està interessada, ha de passar pel servei d’acollida inicial del centre.
 2. Una vegada està inscrit/a al servei, ha d’haver signat prèviament el consentiment de la utilització d’aquest canal. Per a la realització d’aquesta acció, contactar amb el personal tècnic del taller de recerca de feina.
 3. La resolució de les consultes es durà a terme de la forma següent:
  Atès el caràcter sincrònic del servei, les atencions es faran estrictament en l’horari establert i sempre d’acord amb la disponibilitat i capacitat d’atenció del personal tècnic.
  No s’atendran consultes alienes al Taller de recerca de feina i la recerca activa d’ocupació.
 4. El procediment prioritari i de caràcter habitual del funcionament del servei de TRF serà l’atenció presencial, tot i que es podrà substituir o complementar amb la utilització d’un canal de xat. Aquest canal dependrà del context i la inhabilitació del servei presencial per imprevistos i altres causes.El Xat és un canal alternatiu o complementari de l’atenció presencial. Aquest canal serà sincrònic i s’utilitzarà per respondre dubtes o consultes de les persones usuàries sobre el taller de recerca de feina i la recerca activa d’ocupació.

Davant de qualsevol dubte sobre els horaris del Xat TRF en el períodes en què estigui operatiu, podeu posar-vos en contacte per telèfon amb el personal tècnic al 935 813 900.

Horari

Recordeu que per apuntar-se per primera vegada al servei cal demanar informació prèvia al servei d’acollida inicial. Les persones que ja son usuàries del servei poden demanar cita directament al personal tècnic del taller al telèfon 93 581 39 00

A continuació les persones usuàries disposeu dels horaris de les activitats del servei: