FORMACIÓ I TREBALL

 

Programes dirigits a joves entre 16 i 29 anys que combinen la formació professionalitzadora amb un contracte laboral.

FPO Dual. L’objectiu d’aquest programa és facilitar l’adquisició de competències professionals i la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat, mitjançant l’accés a una formació dual: certificat de professionalitat i un contracte laboral de formació i aprenentatge d’un any de duració en una empresa.

Singulars. L’objectiu del programa és reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la realització d’actuacions encabides en el que determina el Pla Nacional d’Implementació de la Garantia Juvenil. Els joves reben un acompanyament i assessorament individualitzat, una formació professionalitzadora i un contracte laboral de 6 mesos, amb el qual posen en pràctica el coneixements adquirits.