• Programes de formació i inserció (PFI) per a joves entre 16 i 21 anys, que no han obtingut l’ESO . Proporcionen al jove el desenvolupament personal i l’adquisició de competències professionals que li permetin una inserció social i laboral.
 • Garantia Juvenil, iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves entre 16 i 29 anys al mercat laboral, mitjançant una formació i/o una oferta de feina
 • Contractació Joves. Contractació de joves inscrits a Garantia Juvenil per realitzar tasques laborals dins del municipi de Rubí. Objectius millorar l’ocupabilitat dels joves amb l’adquisició de les aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, per possibilitar la seva incorporació al mercat laboral
 • Programa per la integració de persones joves (16 a 29 anys) en el mercat de treball / AP-POEJ:
  • Formació a mida en funció dels interessos del/a  jove/a
  • Assessorament individualitzat i orientació professional
  • Desenvolupament de competències i aproximació a l’entorn productiu
  • Formació becada
 • Fem Ocupació per a Joves (FEM). Aquest programa ofereix als joves entre 18 i 20 anys un contracte laboral acompanyat d’una  formació específica del lloc de treball
 • Altres programes  dirigits a joves entre 16 i 29 anys en situació d’atur, independentment del nivell d’estudis

 

PROGRAMES VIGENTS ACTUALMENT