FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA

Accions de formació per a persones prioritàriament en situació d’atur dirigida a l’adquisició, la millora i l’actualització de les competències i qualificacions professionals, encaminades a l’obtenció d’un certificat de professionalitat. Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Administració i Gestió

 • ADGD0308 Activitats de gestió administrativa (CP Nivell 2)
 • ADGG0408  Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (CP Nivell 1)

Comerç i Màrqueting

 • COML0309 Organització i gestió de magatzem (CP Nivell 3)

Electricitat i Electrònica

 • ELEE0108 Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques (CP Nivell 1)
 • ELEE0109 Muntatge i manteniment d’instal·lacions de baixa tensió (CP Nivell 2)
 • ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial (CP Nivell 2)
 • ELEE0110 Desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb fins especials (CP Nivell 3)
 • ELES0208 – Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (CP Nivell 1)

Energia i Aigua

 • ENAE0108 – Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques (CP Nivell 2)
 • ENAE0208 – Muntatge i manteniment d’instal•lacions solars tèrmiques  (CP Nivell 2)
 • ENAC0108 – Eficiència Energètica d’edificis  (CP Nivell 3)
 • ENAE0111 – Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’intal·lacions d’energies renovables (CP Nivell 1)

Fabricació mecánica

 • FMEH0109 Mecanitzat per arrancament de ferritja
 • FMEC0110 – Soldadura amb electrode resvestit i tig
 • FMEC0210 – Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG (CP Nivell 2)

Hostaleria i turisme

 • HOTR0508 – Serveis de bar i cafetería (CP Nivell 2)

Instal·lació i manteniment

 • IMAI0108 Operacions de fontanería i calefacció-climatizació domèstica (CP Nivell 1)
 • IMAR0108 Muntatge i manteniment d’istal∙lacions frigorífiques (CP Nivell 2)

Seguretat i Medi Ambient

 • SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials (CP Nivell 1)

Servei s Socioculturals i a la Comunitat

 • SSCI0109 Treball domestic (CP Nivell 1)
 • SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones en el domicili (CP Nivell 2)
 • SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials (CP Nivell 2)

Idiomes

 • Anglès nivell A1
 • Anglès nivell A2
 • Anglès nivell B1
 • Anglès nivell B2