Presentació

Des de Rubí Forma es treballa per millorar l’ocupabilitat de les persones i procurar la seva inserció laboral. Es gestionen un conjunt de programes i mesures d’orientació, ocupació i formació que tenen per objecte millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació en el mercat de treball i l’adaptació de la formació i la requalificació per a l’ocupació dels treballadors.

Objectius

  • Lluitar contra la desocupació i la desigualtat d’accés al mercat de treball.
  • Implantar la cultura de l’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Dinamitzar l’economia i la creació d’ocupació.
  • Contribuir a millorar la competitivitat de les empreses.

Política de qualitat

L’Àrea d’indústria, comerç i ocupació de Rubí vol oferir un serveis amb el màxim de qualitat, assumint per tant  la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una Política de qualitat   certificada per AENOR  amb la ISO 9001, adequada a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris.