Rubí, Agència de col·locació

L’Ajuntament de Rubí s’acredita com Agència de col·locació (autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número d’autorització 0900000088), en coordinació i col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per dur a terme activitats d’intermediació laboral que tenen l’objectiu de proporcionar a les persones un treball adequat a les seves característiques i facilitar als ocupadors perfils professionals apropiats per als seus requeriments i necessitats.

L’Ajuntament de Rubí, mitjançant el Servei d’Ocupació treballa per tal que les polítiques actives d’ocupació incideixin en la millora del mercat de treball a la nostra ciutat.

Rubí, Agència de col·locació, està licitada per realitzar actuacions vers l’orientació i informació professional, recerca d’ocupació i selecció de personal (borsa de treball amb assistència tècnica i portal web d’ocupació.)

Amb la responsabilitat social vers l’ocupabilitat de la nostra ciutadania, l’Agència de col·locació té la missió de millorar les competències personals per a la inserció laboral, facilitant respostes personalitzades i suport als usuaris/es mitjançant la definició d’itineraris personals i acompanyament especialitzat amb atenció i suport a la diversitat, així com tractar de conciliar la recerca laboral de les persones usuàries amb les necessitats de personal de les empreses de la ciutat i la seva àrea d’influència.

Per poder participar en les accions de l’Agència de col·locació pot adreçar-se a l’edifici RUBÍ FORMA o a la web.

Objectius

Les línies principals d’actuació són l’orientació, la formació i la intermediació laboral, amb els objectius següents:

  1. Fomentar l’ocupació per millorar la qualitat de vida dels ciutadans com a element de cohesió social.
  2. Facilitar l’accés dels joves al treball.
  3. Incrementar la participació de la dona en el mercat laboral.
  4. Incrementar la inversió en capital humà millorant la formació i qualificació dels treballadors.
  5. Afavorir l’adaptabilitat de treballadors i empreses als canvis del mercat laboral.
  6. Treballar en xarxa amb altres municipis i institucions del territori.
  7. Implicar tots els agents del territori.