null

Oficina tècnica laboral

Oficina especialitzada en contribuir a la normalització sociolaboral de persones amb trastorns de salut mental i reduir els obstacles que dificulten la seva inserció en el mercat de treball.

null

Servei SIOAS

Atenció individualitzada i grupal a persones amb algun tipus de discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial, amb l’objectiu de trobar feina al mercat de treball ordinari.