El Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) facilita l’atenció individualitzada i grupal a persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o sensorial, amb l’objectiu de trobar feina al mercat de treball ordinari.

Objectius

 • Afavorir la inserció laboral al mercat de treball ordinari
 • Acompanyar a la persona en un itinerari d’inserció laboral més idoni segons les pròpies competències i motivacions
 • Caldrà aportar el certificat de discapacitat d’entre el 33% i 65%

Requisits

 • Estar donat d’alta al SOC
 • Situació d’atur o millora de feina
 • Disposar d’un certificat de discapacitat entre el 33% i 65%
“Projecte subvencionat per el Departament de treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinanciació per part del FSE”

Què oferim

 • Itinerari individualitzat
 • Accions grupals
 • Formació en Alfabetització Digital (opcional)
 • Formació Tècnicoprofessional especialitzada amb pràctiques  laborals a empresa ordinària (opcional)
 • Prospecció empresarial i anàlisis diagnòstic individualitzat
 • Acompanyament i seguiment en el procés d’inserció laboral

Contacte

Podeu rebre més informació a:

 • Rubí Forma. Primera Acollida. Edifici Rubí Forma. Rambleta Joan de Miró, s/n. Rubí
 • Oficina d’Atenció a la Diversitat Funcional. Tel. 637 831 056. OAC Les Torres. Rambleta Joan Miró, s/n