Rubí impulsa el tecnotalent

En què consisteix?

Rubí impulsa el tecnotalent és un projecte emmarcat en el programa Treball, talent i tecnologia, de la Diputació de Barcelona, i té com a objectiu promoure un model de creixement sostenible, innovador i competitiu a través de la tecnologia.

El programa promou la creació d’ocupació de qualitat a través del desenvolupament d’habilitats i coneixements digitals relacionats amb el lloc de treball, a la vegada que es potencia la diversitat i es redueixen les desigualtats socials. D’aquesta manera es promou la maduresa digital de les persones i les empreses del territori, amb el focus en les necessitats no cobertes, connectant visions i demandes.

El projecte serà executat fins al desembre de 2022 i l’àmbit territorial és Rubí.

El programa ofereix:

  • Anàlisi i diagnosi de la maduresa digital de les persones.
  • Realització d’itineraris d’inserció laboral per al desenvolupament competencial. Plans d’acció individualitzats.
  • Formació tecnicoprofessional en competències digitals, codissenyada amb les empreses i donant resposta a les seves necessitats.
  • Pràctiques i visites a empreses.

Requisits de participació

Per a persones beneficiàries

  • Persones entre 16 i 64 anys amb un mínim d’estudis de l’ESO (o equivalent) o, si no el poden acreditar, es valorarà l’experiència laboral en l’àmbit econòmic a intervenir o les necessitats de les empreses (salut i alimentació – indústries auxiliars).
  • Les persones participants han de trobar-se en alguna d’aquestes circumstàncies:
  • En situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • En actiu i que vulguin canviar d’ocupació o millorar la seva ocupabilitat, ja que es troben en situació de precarietat laboral. Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants de millora de l’ocupació
  • En situació d’ocupació en llocs de treball que estiguin en procés de desaparició o transformació, o bé en àmbits d’activitat econòmica altament afectats per la COVID-19.
  • En situació d’inactivitat; s’inclouran com a grups preferents les dones i els joves.

Si ets una persona que vol millorar les habilitats i competències digitals

Inscriu-t’hi i participa!