Categoria: General

Rubí Forma ofereix 6.510 hores de formació subvencionada adreçades prioritàriament a persones sense feina

Les accions permeten obtenir 11 certificats de professionalitat en el marc del programa Formació d’Oferta d’Accions Prioritàries
L’Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Forma, ofereix 11 certificats de professionalitat i dues especialitats formatives (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

 

L’Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Forma, ofereix 11 certificats de professionalitat i dues especialitats formatives, en el marc del programa Formació d’Oferta d’Accions Prioritàries (FOAP). Les diferents propostes van adreçades a persones treballadores desocupades de més de 16 anys que estiguin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Les accions s’adrecen prioritàriament a persones treballadores desocupades, però fins a un 30% dels participants poden ser persones en actiu. L’objectiu d’aquest programa és, a través de la formació professionalitzadora subvencionada, millorar la capacitació i la qualificació professional de l’alumnat  i afavorir la inserció laboral de treballadors i treballadores.

Els requisits d’accés als cursos s’han d’acreditar documentalment. Les persones que no ho puguin acreditar hauran de superar les proves de competències específiques en funció del nivell del certificat de professionalitat

Les accions formatives que es realitzaran són:

 • Mecanitzat per arrencament de ferritja (630 h). Certificat de professionalitat de nivell 2. Ha començat l’1 de febrer.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de baixa tensió (930 h). Certificat de professionalitat de nivell 2. Ha començat el 5 de febrer.
 • Operacions auxiliars de serveis administratius i general (470 h). Certificat de professionalitat de nivell Comença el 12 de febrer.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques (550 h). Certificat de professionalitat de nivell 2. Comença el 15 de febrer.
 • Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG (720 h). Certificat de professionalitat de nivell 2. Comença el 12 de març.
 • Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (390 h). Certificat de professionalitat de nivell 1. Comença l’11 d’abril.
 • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (270 h). Certificat de professionalitat de nivell 2. Comença el 22 d’abril.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques (550 h). Certificat de professionalitat de nivell 2. Comença el sis de maig.
 • Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables (580 h). Certificat de professionalitat de nivell 1. Comença el nou de maig.
 • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (490 h). Certificat de professionalitat de nivell 2. Comença el 16 de maig.
 • Operacions de fontaneria i calefacció – climatització domèstica (490 h). Certificat de professionalitat de nivell 1. Comença el tres de juny.
 • Comunicació a llengües estrangeres (Anglès) N2 (Anglès A2) (220 h). Comença el 25 de setembre.
 • Comunicació a llengües estrangeres (Anglès) N3 (Anglès B1) (220 h). Comença el 6 de maig.

Les formacions de Certificats de Professionalitat acrediten una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Són titulacions oficials vàlides en tot el territori espanyol. Estan classificats en 3 nivells i cada nivell té uns requisits d’accés diferents. Els Certificats de Professionalitat de Nivell 1 no requereixen ni formació ni experiència prèvia, els de Nivell 2 ESO o Graduat Escolar o equivalent i els de Nivell 3 Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent. En cas de no tenir aquests requisits les persones interessades hauran de fer una prova d’accés.

Tots els Certificats de Professionalitat tenen un mòdul de pràctiques professionals no laborals en empreses. Les accions formatives d’anglès s’emmarquen dins del Marc Comú de llengües Europees i s’ofereix la possibilitat de presentar-se a un examen oficial.

Les accions formatives s’impartiran majoritàriament a les aules i tallers homologats de l’edifici Rubí Forma i dues de les accions, a les aules situades a l’edifici La Cruïlla.

Les accions estan impulsades i subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Les persones interessades a rebre més informació poden adreçar-se a l’edidici Rubí Forma a la rambleta de Joan Miró, s/n; trucar al telèfon 93 581 39 00 o consultar el web de Rubí Forma