Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris

L’Ajuntament de Rubí des de 2008 té en marxa el Projecte de Treball als Barris a la nostra ciutat amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de persones en recerca de feina. S’executen accions d’orientació, informació i formació que facilitin el desenvolupament de competències transversals i tècniques que, alhora, donen resposta a les necessitats del mercat de treball i de les persones usuàries. 

El programa Treball als Barris de Rubí s’adreça al veïnat del barri del Pinar.

 

PROGRAMA A: Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials

L’objectiu general del Dispositiu d’inserció sociolaboral és donar un servei de proximitat i facilitar l’acompanyament de forma personalitzada a cada participant.
Com a objectiu específic, entre d’altres, el programa permet:

  • Contribuir a la millora de les competències professionals per tal de promocionar l’ocupabilitat i augmentar la taxa d’ocupació del barri.
  • Continuar enfortint la col·laboració amb el teixit empresarial de la ciutat per promoure la contractació de persones amb més dificultats d’inserció.

Normalment la ràtio de persones ateses oscil·la entre 60 i 70 persones.
El plantejament del Dispositiu de Treball als Barris és duu a terme amb accions ocupacionals individuals (tutories de diagnòstic, definició del seu projecte professional, seguiment del procés de recerca activa de feina…) i grupals (eines de recerca de feina, recerca de feina, recursos per fer front a un procés de selecció, actuacions de motivació per a l’ocupació i d’acompanyament a la inserció).
Aquest programa s’adreça a persones que tinguin la seva residència al barri del Pinar i que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació o estiguin treballant i estiguin inscrits com a millora de l’ocupació.
Per participar al Dispositiu de Barris cal estar registrat a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació o millora d’ocupació i empadronat al barri on es desenvolupa el programa.

Les persones interessades en formar part del programa s’han d’adreçar al Centre Cívic La Cruïlla, en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9 a 14 h:
– Centre Cívic La Cruïlla.Urb. Pinar, 1, 08191 Rubí, Barcelona

 

PROGRAMA D: Actuacions ocupacionals
L’objectiu és formar i contractar persones en atur per part de l’administració que tenen dificultats afegides o especials a l’hora de trobar feina. Les tasques que preveuen aquests contractes són obres i serveis d’interès general i social per a la ciutat.
Els contractes poden tenir una durada d’entre sis i nou mesos.

*Aquesta acció està cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal.

Treballs als barris - Rubí
Logos colab Treballs als Barris

Per a més informació:
Rubí Forma

Edifici Rubí Forma
Rambleta de Joan Miró, s/n
08191 – Rubí

Tel. 935 813 900