Categoria: General

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2021 – Línies MG52-PRGC-PANP

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a l’any 2021, per executar el Programa Treball i Formació 2021 Línies MG52-PRGC-PANP; promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, i Resolució EMT/3879/2021, de 22 de setembre).

 

Aquest programa de Treball i Formació és una política de Foment de l’Ocupació que permet que les persones en situació d’atur, i especialment les que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social, adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball i que contribueixi a la seva inserció laboral.

L’objectiu d’aquest programa és que les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat del treball, o bé amb més dificultats per accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

En aquesta convocatòria no es preveu l’actuació de formació com a actuació obligatòria, tot i que s’haurà de vetllar per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries i derivar-les, si escau, als recursos formatius més adients.

Mitjançant aquesta convocatòria es vol continuar duent a terme el programa per fomentar l’ocupació de les persones aturades no perceptores de prestacions per desocupació i les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

Cal remarcar que, com a novetat, la convocatòria d’aquest any permet que aquesta política de foment de l’ocupació també pugui arribar al col·lectiu de persones més grans de 52 anys, donat que es tracta d’un altre dels col·lectius que té moltes dificultats per trobar feina i alhora, en molts casos, els manca temps de cotització per poder tenir dret a la prestació per jubilació.

Mitjançant la contractació de personal tècnic es farà l’actuació d’acompanyament, que consisteix a donar suport, dirigir i guiar les persones contractades durant l’execució del programa amb la finalitat d’aconseguir una millor adaptació al lloc de treball.

 

 

Les accions d’experiència laboral s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.

La durada de les contractacions serà de dotze mesos i s’iniciaran el mes de maig de 2022.

El nombre de contractes i les categories subvencionades són per a:

LÍNIA MG52

 • 3 administratius/ives
 • 3 peons/peones jardiner
 • 2 oficials 2a jardiner
 • 1 oficial 2a fuster
 • 2 oficials 2a pintors
 • 2 oficials 2a paletes

LÍNIA PRGC

 • 7 peons/peones jardiner
 • 2 peons paletes

LÍNIA PANP

 • 4 auxiliars de la llar
 • 6 agents cívics/cíviques
 • 2 peons pintors

El programa preveu també la línea ACO amb personal d’acompanyament.

 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.”