Categoria: General

 

LA PREINSCRIPCIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ S’OBRE EL 10 DE MAIG

El tràmit es podrà fer fins al 21 maig de manera presencial a l’edifici Rubí Forma o, en el cas del curs d’auxiliar d’imatge personal, a l’Institut La Serreta

El 10 de maig s’inicia el període de preinscripcions als Programes de formació i inserció (PFI) que s’imparteixen a l’edifici Rubí Forma. El període de sol·licituds estarà obert fins al 21 maig.

Els programes de formació i inserció (PFI) són voluntaris i estan adreçats a persones joves que facin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 durant l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. La finalitat dels PFI és proporcionar a l’alumnat una formació bàsica que els permeti la continuïtat educativa en els ensenyaments de formació professional i els faciliti la incorporació al món laboral. L’equip docent acompanya i orienta cada alumne de manera individualitzada que millora la seva ocupabilitat. Els PFI faciliten la inserció laboral, promocionen la formació professional integrada a Rubí i fomenten la formació al llarg de la vida.

Les preinscripcions s’hauran de formalitzar de manera presencial o bé al Rubí Forma o bé a l’Institut La Serreta.

A Rubí, es poden cursar els següents programes:

 

Procés de preinscripció

Un cop feta la preinscripció, entre el 10 i el 21 de maig, l’alumnat farà entrevistes d’orientació i valoració del 10 al 28 de maig. La publicació de les llistes provisionals es farà el 16 de juny i la relació de les persones admeses será pública el 6 de juliol.

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció:

  • Formulari de sol·licitud d’inscripció que podreu descarregar al web de la Generalitat de Catalunya
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne o alumna.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
  • Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol•licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

La matrícula s’haurà de formalitzar entre el 1 i el 10 de setembre de 2021.