Construint vies en la diversitat del municipi de Rubí

Objectiu:
L’objectiu d’aquest programa és treballar de forma integral i personalitzada tots els aspectes ocupacionals i socials de la persona, per tal d’afavorir la reducció de desigualtats i contribuir en la millora de la seva qualitat de vida. El programa preveu l’orientació i l’acompanyament a la inserció de 35 persones que pertanyen al col·lectiu vulnerable o al col·lectiu trans.

El programa ofereix:

  • Accions d’acompanyament i disseny d’itineraris professionals per a la millora de l’ocupabilitat.
  • Accions de formació transversals segons les necessitats detectades en competències digitals i competències clau.
  • Accions d’intermediació i prospecció per tal d’afavorir la inserció laboral.
  • Accions amb l’objectiu de visibilitzar, trencar estigmes i promoure l’aproximació al nostre centre per al col·lectiu trans.

Quines persones poden participar-hi?

  • Residir a Rubí
  • Tenir entre 16 i 60 anys. 
  • Estar en situació d’atur o precarietat laboral.