30 Plus

Programa dirigit a persones en desocupació de 30 anys i més, empadronades a Rubí, i que té per objectiu afavorir-ne la inserció laboral.

Objectiu:

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 anys i més, i proporcionar-los, entre altres recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

El programa ofereix:

Experiència professional mitjançant un contracte laboral.
Formació vinculada al contracte de treball.
Acompanyament en el procés de contractació i formació.

Quines persones poden participar-hi?

Persones que tinguin 30 anys o més en situació d’atur.
Empadronades a Rubí.
Del total dels trenta participants que podran prendre part en el programa, mínim el 25% han de ser aturats de llarga aturada (aturats 12 mesos en els últims 18 mesos) i el 60% més grans de 45 anys en situació d’atur.

Contacte

Núria Jurado / Verònica Casado

Tel. 935 813 900

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny.”