Categoria: General

 

Treball i Formació 2018

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria de l’any 2018 per a la realització del Programa Treball i Formació promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, i Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre).

(foto: Ajuntament de Rubí – Cesar Font)

L’objecte de la subvenció s’estructura en les línies següents:

– Línia de Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació datur de llarga durada,no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys (PANP), i que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada:
a) PANP 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.
b) PANP 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

– Línia de Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC), que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada:
a) PRGC 6: contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.
b) PRGC 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

-Línia de Treball i Formació per a dones en situació d’atur (DONA), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada:
a) DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

-Accions de coordinació i suport tècnic (COOR) amb una acció:
a) COOR 12 mesos: personal tècnic destinat durant 12 mesos a jornada completa.

Les accions d’experiència laboral s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.

Les accions de formació transversal seran mínim de 60 hores i màxim de 80 hores.

Les accions de coordinació tenen com a objectiu facilitar la gestió tècnica i administrativa del programa i donar-hi suport. Les accions del programa seran executades a través del servei Rubí Forma.

Els contractes PANP i COOR estan subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuats d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

Els contractes PRGC I DONA estan subvencionts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançats pel Fons Social Europeu en un 50%,  a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, i efectuats d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.