Categoria: General

Treball als barris 2023

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució de diferents programes en el marc del projecte Treball als barris (Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol; modificada per l’Ordre TSF/171/2020, de 7 d’octubre, i la Resolució EMT/1681/2023, d’11 de maig).

 

Els programes subvencionats són:

1.- Dispositiu d’accions ocupacionals per a la inserció sociolaboral del barri del Pinar

2.- Programes d’experienciació laboral

 

Dispositiu d’inserció sociolaboral: Programa d’orientació i acompanyament individualitzat, que té com a objectiu donar resposta a les necessitats de cada persona participant en el seu procés de millora de l’ocupabilitat i inserció laboral. Es tracta d’una atenció amb un plantejament flexible i mesures ocupacionals diferents (informació del mercat laboral, orientació professional, motivació per a l’ocupació, anàlisi de l’ocupabilitat i les competències transversals, capacitació, pràctiques en empreses, derivació a altres recursos ocupacionals, acompanyament a la inserció, seguiment de la contractació…).

Aquest programa té una durada de dotze mesos, finalitza el 31 d’octubre de 2024 i donarà atenció personalitzada a seixanta persones residents al barri del Pinar.

Programes d’experienciació laboral: L’objectiu del programa és la contractació laboral de persones en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat duent a terme obres i serveis de caràcter general i temporal. 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut la concessió d’una subvenció per a l’execució d’un projecte de pla d’ocupació: 

 

Projecte Nre. contractes Categories
Intervenció en equipaments, instal·lacions i espais verds públics 6 1 oficial 1a paleta

1 peó paleta

2 peons de pintura

2 peons de jardineria

 

El total dels sis contractes es faran amb una jornada del 100 % i amb una durada de sis mesos.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social-Servicio Público de Empleo Estatal.

 

Per a més informació:


Rubí Forma

Edifici Rubí Forma
Rambleta de Joan Miró, s/n
08191 – Rubí

Tel. 935 813 900