Categoria: eficiencia-energetica, Notícies

Publicada el dia 21 de maig de 2021, la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOE.

Aquesta llei té per objecte facilitar la descarbonització de l’economia espanyola i la seva transició a un model circular, de manera que es garanteixi l’ús racional i solidari dels recursos, i promoure l’adaptació als impactes del canvi climàtic i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible que generi ocupació decent i contribueixi a la reducció de les desigualtats.

Estableix els següents objectius mínims nacionals per a l’any 2030:

  • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i assolir una penetració d’energies renovables en el consum d’energia final.
  • Aconseguir un sistema elèctric amb, almenys, un 74 % de generació a partir d’energies d’origen renovable.

Aquestes mesures tenen per objecte la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’augment de presència d’energies renovables i eficiència energètica.

Aquests objectius s’implementaran a través de successius plans nacionals d’energia i clima (PNIEC), i permetran reduir les emissions i duplicar el percentatge de renovables en el consum final.

Documentació relacionada

Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica