Categoria: General

 

SESSIÓ DE “SPEED & DATING” AMB L’EMPRESA MULTISERVEIS NDAVANT SL

 

El “Speed & Dating” o multi cita al context laboral, consisteix a un sistema d’aparellament de cites amb la finalitat de detectar perfils professionals per cobrir diverses vacants laborals, tot utilitzant una metodologia que permet presentar  a les parts i fer la selecció amb el mateix acte.

El proper dimecres 17 de Juliol l’ empresa MULTISERVEIS NDAVANT SL, empresa amb la distinció “Labora” de reconeixement d’activitat socialment responsable, farà un acte de “speed & dating” adreçat a detectar perfils dintre de l’àmbit laboral de serveis de neteja i adreçat a la ciutadania que vulgui participar al mateix procés, amb preferència per perfils que disposin de certificació d’exclusió social i discapacitat. Aquesta activitat es farà a la sala auditori del Rubi Forma a les 10 h, amb una durada aproximada de 2 hores.

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals l’informem que l’Ajuntament de Rubí és el responsable del tractament de les dades personals sent la finalitat d’aquest tractament oferir-li el servei de declaració d’alta i modificació de les seves dades. La legitimació per a dur a terme aquest tractament té base legal en el seu consentiment atorgat. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en C/Narcís Menard, 13-17 (08191) Rubí. Igualment, té vostè dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a oferir-li el servei. Les dades que ens facilitin no se cediran a tercers, excepte obligació contractual o legal.