Categoria: Sense Categoria @ca

El curs vinent, Rubí oferirà 10 cursos de Formació Professional Dual: Ensenyament i animació socioesportiva, Condicionament Físic i Comerç Internacional (Regina Carmeli); Automatització i robòtica industrial i Automoció Superior (JV Foix), Sistemes microinformàtics i xarxes, Administració de sistemes informàtics a la xarxa i Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (L’Estatut); i Farmàcia i parafarmàcia, i  Documentació i administració sanitàries (Escola Mare de Déu de Montserrat).

La formació dual és la modalitat de la formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són adequar la formació professional a les necessitats de les empreses, establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent; i millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

La formació ocupacional que permet obtenir certificats de professionalitat es pot cursar a Rubí a Rubí Forma i a CEM Formació.

 

Inici de les preinscripcions

El pròxim 13 de maig s’obrirà el període de preinscripcions per cursar ensenyaments postobligatoris durant el curs 2019 – 2020. Les preinscripcions pels programes de formació i inserció (PFI) el període per formalitzar el tràmit va del 13 al 24 de maig. En el cas del PFI d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering finançat íntegrament per l’Ajuntament de Rubí, les dates de preinscripció van del 14 de maig al 18 de juliol. Per cursar batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional i d’arts plàstiques i disseny, les sol·licituds es podran presentar entre el 14 i el 21 de maig als centres educatius escollits com a primera opció. Pel que fa als cicles formatius de grau superior de Formació Professional i d’arts plàstiques i disseny, les preinscripcions es podran fer entre el 29 de maig i el 5 de juny. El 18 de juny s’obrirà el període de preinscripció per als ensenyaments d’educació d’adults, un tràmit que es podrà fer fins al 25 de juny. De l’1 al 15 de juliol, hi ha temps per fer la preinscripció als cursos d’accés a cicles grau mitjà i grau superior i del 2 al 5 de setembre pels cursos extensius i per al primer període de cursos intensius de l’escola oficial d’idiomes.

 

Aquest any, la sol·licitud de cicles i batxillerat s’haurà de fer obligatòriament en línia i l’ordenació de les sol·licituds només es pot consultar als mateixos centres o per via telemàtica. Per a la resta formacions, la sol·licitud i la documentació s’ha de presentar en el centre demanat en primer lloc. Per a més informació, us podeu consultar el web de preinscripció de la Generalitat de Catalunya i us podeu dirigir als centres i a la OME.

 

Els centres que imparteixen batxillerat a Rubí són els Instituts Duc de Montblanc, J. V. Foix, L’Estatut, La Serreta i Torrent dels Alous, i el Col·legi Maristes. Els cicles formatius es poden cursar als Instituts J. V. Foix, L’Estatut i La Serreta, el Col·legi Regina Carmeli, l’Escola Mare de Déu de Montserrat i l’Escola Municipal d’Art i Disseny edRa. La Guia de l’Educació 2019-2020, disponible al web municipal, permet consultar tota la informació sobre aquests centres educatius, inclosa la relació concreta de batxillerats i cicles formatius que imparteixen.

COMUNICACIÓ

Per visualitzar i descarregar-vos el quadríptic informatiu feu click en aquest enllaç