Categoria: General

RUBÍ FORMA IMPULSA NOUS PROGRAMES PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució de diferents programes en el marc del projecte Treball als barris (Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol i Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig).

 

Treball als barris

Els programes subvencionats són:

  1. Dispositiu d’inserció sociolaboral El Pinar
  2. Programes d’experienciació laboral:

Dispositiu d’inserció sociolaboral: Programa d’orientació i acompanyament individualitzat que té com a objectiu donar resposta a les necessitats de cada persona participant en el seu  procés de millora de l’ocupabilitat i la seva inserció laboral . Es tracta d’una atenció amb un plantejament flexible i, mesures ocupacionals diferents (informació del mercat laboral, orientació professional, motivació per l’ocupació, anàlisi de l’ocupabilitat i les competències transversals, qualificació professional, pràctiques en empreses, derivació a altres recursos ocupacionals, acompanyament a la inserció, seguiment de la contractació…).

Aquest programa té una durada de 12 mesos, i finalitza al desembre del 2018.

Programes d’experienciació laboral: L’objectiu dels programes és la contractació laboral de persones en situació d’atur per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat realitzant obres i serveis de caràcter general i temporal.

L’Ajuntament de Rubí ha rebut la concessió d’una subvenció per a l’execució de dos projectes de plans d’ocupació:

Projecte Nre. contractes
Suport a serveis municipals per al manteniment d’espais verds, parcs , instal·lacions i edificis públics 6
Suport al servei d’atenció domiciliària 3

El total dels nou contractes es duran amb una jornada del 100%, entre els mesos de maig i novembre de 2018.

Les accions del programa seran executades a través del Servei Rubí Forma.

La subvenció prevista per a aquestes actuacions, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, estan finançades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.