Categoria: General

TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA  ACOL  2023

Atesa la publicació del DOG 8823 de 30 de desembre del 2022 del Servei Públic d‘Ocupació  de Catalunya Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre, pel la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023 en relació amb les actuacions ACOL del Programa Treball i Formació (SOC-TRFO ACOL) (ref.BDNS 666184), i d’acord a l’article 13 sobre la selecció de les persones destinatàries que estableix que el procediment de selecció és un procés lliure per part de les entitats sol·licitants l’Ajuntament de Rubí informa de la seva intenció de presentar-se i obre un procés per recollir sol·licituds de possibles candidats. Els requisits per presentar-se són:

 

  • Trobar-se en una situació administrativa irregular i a més complir el següents requisits i poder-los documentar:

 

  • No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d’aquests països els quals els és d’aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.
  • Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 2 darrers anys dels quals a Catalunya .
  • Tenir el passaport vigent o cèdula d’inscripció en vigor, o bé comprovant de sol·licitud de la renovació de la cèdula d’inscripció degudament registrada.
  • Majors de 18 anys.
  • Tinguin certificat d’acollida de la Generalitat de Catalunya, o de qualsevol dels mòduls A1, B i C.
  • No tenir antecedents penals en el territori espanyol.
  • No tenir antecedents policials a Catalunya.

 

Totes les persones interessades que reuneixin aquests requisits hauran de presentar una instància genèrica  a l’Ajuntament abans del dia 19 de gener del 2023 (aquest no inclòs) indicant el seu interès en participar com a sol·licitants al programa ACOL