Categoria: General

RUBÍ FORMA OFEREIX MÉS DE 7.000 HORES DE FORMACIÓ SUBVENCIONADA DURANT EL CURS 2019-2020

 

L’Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Forma, ofereix durant el curs 2019-2020 tretze accions formatives en el marc del programa Formació d’Oferta d’Accions Prioritàries (FOAP). Les diferents propostes van adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). L’objectiu d’aquest programa és, a través d’una formació personalitzada subvencionada, afavorir la qualificació i promoció de les persones treballadores, així com la productivitat i la competitivitat de les empreses.

 

Fins a 186 persones a partir de 16 anys, preferiblement aturades i demandants d’ocupació, podran beneficiar-se d’aquesta oferta formativa que es desenvoluparà al llarg del curs. “Rubí Forma ofereix aquest curs 13 accions formatives que donen accés a certificats de professionalitat i tres nivells d’anglès que permeten obtenir un títol oficial. 7.610 hores de formació subvencionada per millorar les opcions de trobar feina dels rubinencs i rubinenques”, diu el regidor d’ocupabilitat, Víctor García Correas. Cap d’aquestes formacions implica cost per l’alumnat, ja que estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i tenen el cofinançament del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i del Fons Social Europeu. El programa FOAP té com a objectiu oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral, millorar la capacitació i qualificació professional  i afavorir la inserció laboral.

Les tretze accions d’aquest curs són: Organització i gestió de magatzem (400 hores), Eficiència i energètica d’edificis (960 hores),  Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques (550 hores), Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables (580 hores), Mecanitzat per arrencament de ferritja (630 hores), Soldadura amb elèctrode revestit i Tig (720 hores), Soldadura oxigàs i soldadura mig/mag (640 hores), Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial (520 hores), Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (390 hores), Muntatge i manteniment d’instal·lacions de baixa tensió (390 hores), Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques (550 hores), Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials  (250 hores) i Operacions de fontaneria i calefacció- climatització domèstica (490 hores).

Durant aquest curs 2019-2020, el Rubí Forma també ofereix tres accions formatives d’anglès ─Anglès A1 (190 hores), Anglès A2 (190 hores) i Anglès B1 (280 hores)─ que donen accés a l’examen oficial corresponent al nivell del curs.

Les persones participants han d’estar inscrites en l’Oficina de Treball tant si la persona està ocupada com desocupada. Aquestes accions formatives estan adreçades prioritàriament a persones sense feina, però fins a un 30% dels participants poden ser persones en actiu. El Certificat de Professionalitat (CP) és vàlid a tot el territori espanyol i acredita les competències professionals de qui l’obté d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. Els certificats de professionalitat estan classificats en tres nivells i requereixen de diferents nivells de formació prèvia per tenir-hi accés. Els cursos de nivell 1 no requereixen formació ni experiència prèvia, pels de nivell 2 cal tenir l’ESO o el Graduat Escolar i per accedir a cursos que permeten obtenir una certificació de nivell 3 cal haver estudiat batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

Les persones interessades es poden inscriure a les diferents formacions a través del web del Rubí Forma, on també es pot consultar el calendari complet de les diferents accions, o bé de manera presencial a l’edifici de la Rambleta de Joan Miró s/n.