Categoria: General

Rubí Forma busca participants pel Programa de Formació Professional Ocupacional Dual

 

L’Ajuntament de Rubí, a través del Rubí Forma, participants pel Programa de Formació Professional Ocupacional Dual (FPO-Dual) que es va iniciar el desembre de 2021 i finalitzarà el 30 d’abril de 2023. L’objectiu del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (FPO-Dual) és facilitar a 10 persones joves d’entre 16 i 29 anys l’adquisició de competències professionals i millorar la seva qualificació professional i la seva ocupabilitat mitjançant l’accés a una formació professionalitzadora i un contracte laboral de formació i aprenentatge.

El programa està dissenyat en 3 actuacions: orientació i acompanyament, formació i contractació. Així, les persones participants tindran una tutora de referència que treballarà l’objectiu professional, els seus interessos i motivacions i en farà seguiment. A més, les persones participants faran dues accions formatives: introducció a l’ofici -Prevenció de riscos laborals (30 h) i Competències digitals (25 h)- i formació professionalitzadora vinculada a Certificat de Professionalitat, que es realitzarà simultàniament al contracte laboral i correspondrà a un 25 – 30 % de la jornada laboral. La formació professionalitzadora consta de 400 hores vinculades al Certificat de Professionalitat d’Eficiència Energètica d’edificis i 60 hores vinculades al Certificat de Professionalitat de Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Finalment, les persones participants obtindran un contracte de formació i aprenentatge de 12 mesos. La jornada laboral a l’empresa serà del 70%-75%, depenent de les hores de formació professionalitzadora que hagin de cursar.

 

 

Les 10 persones participants rebran orientació i acompanyament i formació, però només 8 estaran contractades per les empreses participants en el programa. Per formar part del programa cal tenir entre 16 i 29 anys, disposar del títol de batxillerat, està inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO), prioritàriament inscrit a Garantia Juvenil i complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball.

Les sortides professionals dels programa són gestor energètic, promotor de programes d’eficiència energètica, ajudant de processos de certificació energètica d’edificis i tècnic d’eficiència energètica d’edificis.

Les persones interessades a participar en aquest programa poden  inscriure’s a través de la pàgina web www.rubiforma.cat  o enviar un correu electrònic a formacio@rubiforma.cat