Categoria: General

RESULTATS PROCÉS DE SELECCIÓ AODL

 

ACTA DE L`ORGAN SELECCIONADOR

 

Puntuació final

A Rubí, el dia 4 de desembre de 2018, a les 10 hores, a l’edifici Rubí Forma, es reuneix l’òrgan de selecció del procés per a seleccionar un/a tècnic/a AODL en el marc dels programes de suport al desenvolupament local. Contractació i pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local.

En aquesta sessió es concreten les puntuacions finals de cada candidat a partir de:

  • Prova de selecció, es puntua de 0 a 10
  • Valoració de mèrits, es puntua de 0 a 10
  • Entrevista individual, es puntua de 0 a 10

Puntuacions finals:

DNI Prova Mèrits Entrevista Puntuació final
52174829L 8 9,25 8,5 25,75
77619062L 7,65 6,25 9,5 23,4
46642181K 6,7 8,5 8 23,2
52421791F 6,05 9,75 7 22,8
33926424K 8,4 8,5 5,5 22,4
77289563H 5,85 9,25 5,5 20,6
45636936Z 6,7 6,5 6 19,2
85090773L 6,9 5,1 7 19
45883184R 5,95 3,35 8,5 17,8
47659774W 6,45 3,05 7,5 17
46815151P 7 3,45 6,5 16,95
52677248A 6,7 5 5 16,7
43736209F 5 5,45 6 16,45
46800169E 6 3 6 15
47781933P 6,15 3,25 5,5 14,9
33966507S 5,6 1,75 6 13,35
41003823K 5,95 2 5 12,95
38861003L 8,25 5,95 no assisteix

Enllaç a l’acta oficial