Programa Treball i Formació

El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l’Ocupació, que mitjançant els projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir al treball, els permet adquirir experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral.

 

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest Programa és facilitar a les persones en situació d’atur, amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals, i si escau, la formació per a l’adquisició de competències bàsiques.

 

EL PROGRAMA OFEREIX

  • L’actuació de contractació laboral, que facilita la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la subscripció d’un contracte laboral temporal, que poden ser des d’un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, així com la jornada a temps complet o temps parcial. 
  • L’actuació de formació, obligatòria a realitzar per les persones participants en cas que la resolució així ho indiqui, que té per objecte que les persones participants adquireixin les capacitats, habilitats i aptituds per poder interactuar en l’entorn sociolaboral.
  • L’actuació d’acompanyament a les persones participants durant la realització de la contractació laboral, que garanteix que la persona rebi el suport tècnic i laboral durant tot el període d’execució del Programa.

 

PERSONES QUE PODEN PARTICIPAR

Aquest programa es dirigeix de forma específica i adaptada a qualsevol dels col·lectius que requereixen una atenció prioritària, com són les dones treballadores desafavorides, com les víctimes de violència masclista o les caps de famílies monoparentals, persones en situació d’atur de llarga durada, persones majors de 45 anys, persones immigrants, persones en risc o situació d’exclusió social, persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania o persones joves, entre altres.

Per poder participar en el Programa cal estar inscrit en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Per a més informació:
Rubí Forma

Edifici Rubí Forma
Rambleta de Joan Miró, s/n
08191 – Rubí

Tel. 935 813 900