Categoria: General

Programa Treball I Formació

Línia Trans-Dlld-Dona

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a l’any 2022, per executar el programa Treball i formació, línies TRANS-DLLD-DONA; promogut pel Servei de Programes d’Oportunitats d’Ocupació, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre; modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril i Resolució EMT/2340/2022, de 19 de juliol), per l’execució de la línia TRANS*.

Aquest programa de Treball i formació és una política de foment de l’ocupació que permet que les persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió sociolaboral adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball que ajudi a assolir l’objectiu d’integració en la societat.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és poder arribar a les persones inactives o en situació de desocupació amb més dificultats per accedir al mercat laboral per millorar-ne l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de tasques professional amb una contractació laboral; facilitant-los competències transversals, suport i acompanyament específic i adaptat a les seves necessitats, a les seves característiques personals i a les situacions vitals que pateixen. 

Les actuacions del programa desenvolupen de manera integral i transversal una intervenció conjunta que té com a objectiu el benestar personal i emocional de la persona, però que també ha de garantir la seva plena inclusió social.

En la convocatòria d’enguany, com a millora en l’execució del programa, s’augmenten les hores de l’actuació d’acompanyament. Amb aquest canvi, es vol posar en valor la importància d’aquesta actuació en el suport i seguiment de les persones participants.

Quant a les persones destinatàries, l’Ajuntament de Rubí rep la subvenció per al col·lectiu trans*. S’ha pogut comprovar en l’edició passada que el Programa constitueix una eina innovadora i d’utilitat per facilitat l’accés al mercat laboral d’aquestes persones. Tot i que no hi ha dades oficials, es calcula que el 85 % de les persones trans* no treballen. Així doncs, cal remarcar que la millora de l’ocupabilitat que permet aquest programa esdevé un aspecte de gran importància per a les persones que pertanyen a aquest col·lectiu d’especial vulnerabilitat.

 

Les accions d’experiència laboral s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.
La durada de les contractacions serà de dotze mesos i s’iniciaran el febrer de 2023.

El nombre de contractes i les categories subvencionades per la línia Trans* són:

  • 3 conserges
  • 1 auxiliar administratiu/iva

El programa preveu també personal d’acompanyament.

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social, i executada per l’Ajuntament de Rubí.