Categoria: General

Programa treball i formació. Línia entitats locals 2024

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria anticipada per a l’any 2024, per executar el Programa Treball i Formació, EELL – Anticipada 2024, línies PANP-PRGC-DONA-MG52-TRANS; impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, per l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener, per l’Ordre ETM/170/2023, de 27 de juny i per la Resolució EMT/4378/2023, de 21 de desembre) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Aquest Programa de Treball i Formació és una política de Foment de l’Ocupació que permet que les persones en situació d’atur adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball i obtinguin, també, la qualificació o les capacitats necessàries per a la seva inserció laboral.

Com a resultat de la gestió de les darreres convocatòries, s’ha posat de manifest la necessitat de continuar amb el Programa, atès que s’ha assolit l’objectiu especificat, especialment en el cas de les persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social.

L’objectiu d’aquest programa és que les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat de treball, o bé amb més dificultats per accedir-hi, millorin l’ocupabilitat. Per això, se’ls faciliten competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

En aquesta convocatòria s’estableix com a actuació obligatòria la formació en competències transversals, la qual s’haurà de realitzar conjuntament amb la  contractació laboral i l’acompanyament.

Mitjançant la contractació de personal tècnic, es durà a terme l’actuació d’acompanyament consistent a donar suport, dirigir i guiar les persones contractades durant l’execució del programa, amb la finalitat d’aconseguir una millor adaptació al lloc de treball i facilitar que la persona segueixi la formació que s’estableix en el projecte.

Les accions d’experiència laboral s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.

La durada de les contractacions serà de dotze mesos i s’iniciaran el mes d’octubre de 2024.

El nombre de contractes i les categories subvencionades són per a:

LÍNIA PANP

 • 3 agents cívics/cíviques
 • 2 oficials 2a paletes
 • 5 peons paletes
 • 1 peons de jardineria

LÍNIA PRGC

 • 4 peons de jardineria

LÍNIA DONA

 • 2 agents cíviques
 • 3 administratives

LÍNIA MG52

 • 3 agents cívics/cíviques
 • 1 administratiu/administrativa
 • 2 oficials 2a de fusteria
 • 2 oficials 2a de pintura
 • 2 oficials 2a paletes

 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).