Categoria: General

Programa treball i formació

Línia dona

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a l’any 2022, per executar el programa Treball i formació, línia Dona promogut pel Servei de Programes d’Oportunitats d’Ocupació, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril i Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol).

Aquest programa de Treball i formació és una política de foment de l’ocupació que permet que les persones en situació d’atur adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau, també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries per a la seva inserció laboral, especialment en el cas de les persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social.

L’objectiu d’aquest programa és facilitar a les dones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball o allunyades d’aquest per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències professionals. Això es fa mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i desenvolupant unes tasques professionals i de formació.

La convocatòria d’enguany continua oferint l’actuació d’acompanyament específica i adaptada a les seves característiques i necessitats amb l’objectiu de dotar les de benestar personal i emocional i de garantir-los la plena inclusió social.  

Treball i Formació

 

Les accions d’experiència laboral s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.

La durada de les contractacions serà de dotze mesos i s’iniciaran el febrer de 2023.

El nombre de contractes i les categories subvencionades són:

  • 1 conserge
  • 4 auxiliar administrativa 
  • 2 peó jardinera

El programa preveu també personal d’acompanyament.

També està previst du a terme formació de caràcter transversal, que serà obligatòria per a totes les persones participants. Aquesta formació es farà de forma presencial i dins de la jornada laboral.

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social, i executada per l’Ajuntament de Rubí.