Categoria: General

Programa treball i formació línia acol 2023

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, per executar el Programa Treball i Formació Línia ACOL 2023, impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, i per l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener, Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre).

El Programa Treball i Formació és una política activa d’ocupació, l’objecte de la qual és la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral. La línia ACOL s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social.

Les persones migrades en situació administrativa irregular formen un dels col·lectius més vulnerables i amb més risc d’exclusió social. Aquesta situació no només provoca que les persones que s’hi troben únicament puguin fer treballs precaris en l’economia informal per poder subsistir, sinó que se les invisibilitza a les polítiques públiques amb les conseqüents exclusions econòmiques, polítiques i socials que això comporta.

Les actuacions subvencionables són:

  • Actuació de contractació laboral. Contractes amb una durada de 12 mesos i a jornada completa.
  • Actuació d’acompanyament. Donar suport, dirigir i guiar les persones contractades.

 

 

Les contractacions s’iniciaran el mes de desembre de 2023.
El nombre de contractes i les categories subvencionades són per a:

  • 1 conserge
  • 2 auxiliar administratiu/iva

 

“Aquests contractes estan subvencionats pel Servei Púbic d’Ocupació de Catalunya i efectuats d’acord amb les condicions establertes a la Línia ACOL del Programa Treball i Formació regulada per la Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 666184), modificada per la Resolució EMT/179/2023, i regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC-Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d’abril, i l’Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener.

Aquests contractes estan cofinançats pel Programa de FSE+ de Catalunya 2021-2027, amb un cofinançament del 40%.”