Categoria: General

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020 – Línia DONA i MG45

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció,  en el marc de la convocatòria de l’any 2021, per a la realització del programa Treball i formació 2021 – Línia DONA i MG45; promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, i Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre).

Aquest programa de Treball i formació és una política activa d’ocupació adreçada a  col·lectius en situació de més vulnerabilitat i amb més dificultats d’inserció laboral. També permet que les persones participants puguin tenir un acompanyament específic adaptat a les seves característiques i necessitats.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la realització de projectes per a la millora de l’ocupabilitat destinats a dones en situació d’atur i de gran vulnerabilitat, amb dificultats d’accés a un lloc de treball i amb més risc d’exclusió social.

Enguany, com a novetat, aquesta política de foment de l’ocupació també vol arribar al col·lectiu de persones més grans de 45 anys, donat que es tracta d’un altre dels col·lectius amb moltes dificultats per trobar feina.

En aquesta convocatòria s’estableix com a actuació obligatòria la formació en competències transversals, la qual s’haurà de realitzar conjuntament amb la  contractació laboral i l’acompanyament.

Mitjançant la contractació d’una persona tècnica, es durà a terme l’actuació d’acompanyament consistent a donar suport, dirigir i guiar les persones contractades durant l’execució del programa, amb la finalitat d’aconseguir una millor adaptació al lloc de treball i facilitar que la persona segueixi la formació que s’estableix en el projecte.

  1. ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL

Aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.

La durada de les contractacions serà de dotze mesos i s’iniciaran el mes de febrer de 2022.

El nombre de contractes i categories subvencionades són per a:

  • 1 administrativa
  • 1 conserge
  • 5 peones jardineres
  • 2 oficials 1a paleta
  • 5 peó/peona paleta

 

  1. ACCIONS DE FORMACIÓ

Aquestes accions van adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa de caràcter transversal i serà obligatòria per a totes les persones participants. Aquesta formació es farà de forma presencial i dins de la jornada laboral.

Les accions formatives programades i atorgades són:

 

Transversal Competències digitals bàsiques
Habilitats de comunicació

 

Les actuacions que preveu la convocatòria van a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social aprovats per al 2021.