Categoria: General

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID-19

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la realització del programa Treball i formació COVID-19; promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre; Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny; Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, i Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny).

L’objecte de la convocatòria és la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores amb dificultats d’accés al treball per mitjà de l’adquisició d’experiència professional en l’actual context de crisi sanitària, social i econòmica.

Es tracta d’una convocatòria extraordinària i urgent del programa Treball i formació per pal·liar situacions derivades de la COVID-19.

Les actuacions subvencionables del programa són:

ACCIONS D’EXPERIÈCIA LABORAL I FORMACIÓ

Les actuacions subvencionables d’experiència laboral s’adrecen a:

  1. Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020 (línia COVID)
  2. Persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (línia PANP-COVID)

Les accions d’experiència laboral s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.

La durada de les contractacions serà de 9 mesos, del 10 de desembre del 2020 al 9 de setembre del 2021.

El nombre de contractes i categories subvencionades són:

  • 5 auxiliars tècnics/tècniques d’integració social
  • 1 auxiliar tècnic/a d’informàtica
  • 1 auxiliar administratiu/iva
  • 3 conserges 
  • 4 agents pel civisme

Les accions formatives van adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa de caràcter transversal i serà obligatòria per a totes les persones participants. Aquesta formació es farà de forma presencial i dins de la jornada laboral.

Les accions formatives programades i atorgades són:

 

Transversal Intel·ligència emocional
Habilitats de comunicació

 

Les actuacions que preveu la convocatòria van a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social aprovats per al 2020.

Podran ser elegibles, també, a través del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, amb un cofinançament del 50 %.