Categoria: General

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020 – Línia DONA i COOR

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a l’any 2020, per a la concessió de la realització del Programa Treball i Formació 2020 – Línia DONA i COOR; promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre; Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny; Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, i Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre).

Aquest programa de Treball i Formació és una política activa d’ocupació adreçada a un col·lectiu especialment vulnerable i que té més dificultat d’inserció en el mercat de treball.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la realització de projectes per a la millora de l’ocupabilitat destinats a dones en situació d’atur i de gran vulnerabilitat, amb dificultats d’accés a un lloc de treball i amb més risc d’exclusió social.

En un moment com l’actual, en el qual aquestes persones han estat les primeres de patir les conseqüències de la crisi originada per la pandèmia de la COVID-19, cal disposar d’un recurs ocupacional que, com aquest, permeti donar cobertura i resposta a aquest col·lectiu.

  1. ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL

Aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les dones participants mitjançant el desenvolupament de treball de caràcter públic i d’interès social.

La durada de les contractacions serà de dotze mesos, del 19 de febrer de 2021 al 18 de febrer de 2022.

El nombre de contractes i categories subvencionades són per a:

  • 2 administratives
  • 4 conserges
  1. ACCIONS DE FORMACIÓ

Aquestes accions van adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa de caràcter transversal i serà obligatòria per a totes les persones participants. Aquesta formació es farà de forma presencial i dins de la jornada laboral.

Les accions formatives programades i atorgades són:

Transversal Intel·ligència emocional
Habilitats de comunicació

Les actuacions que preveu la convocatòria van a càrrec dels programes acordats en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social aprovats per al 2020.

Podran ser elegibles també a través del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, amb un cofinançament del 50 %.