Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil

L’objectiu principal del Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil és promoure i mantenir la continuïtat formativa de les persones joves entre 16 a 29 anys, amb especial atenció al col·lectiu de 16 a 24 anys, impulsant una millora molt substancial en els processos d’orientació, suport i mentoria, que inclouen un acompanyament individualitzat de l’alumnat en risc d’abandonament escolar prematur o que ja hagin abandonat per tal de reconduir-los al sistema educatiu.

El programa s’executa a través de la contractació d’una persona tècnica d’orientació durant 36 mesos.

Què oferim?

 • Treballar en xarxa amb sessions de coordinació amb els diferents agents implicats en la prevenció de l’abandonament escolar prematur i acompanyant  les persones joves en la seva entrada al món laboral.
 • Un procés d’orientació i acompanyament individualitzat per a la inserció laboral i formativa de joves desvinculats del món formatiu i laboral, a través d’accions d’assessorament i orientació individualitzada mitjançant:
  • Tutories inicials d’acollida
  • Tutories de seguiment
  • Tallers de vocacions industrials i tecnològiques
  • Sessions de coneixement de l’entorn productiu
  • Visites a empreses que permetin el coneixement de l’entorn productiu
  • Assistència a fires de l’FP, on podran conèixer de forma vivencial l’oferta formativa actual i els diferents oficis
  • Tutories de tancament

Metodologia:

 • Disseny d’accions grupals i individuals que s’ajusten a les necessitats de les persones joves i les seves famílies.
 • Treball en xarxa per establir sinergies i coordinació amb recursos municipals i agents del territori. (centres educatius, centres de formació professional, Servei de Joventut, Serveis Socials, Esports, Salut…) adreçats a la població jove.
 • Procés d’orientació d’acord amb el Model d’orientació i suport per competències amb les diferents fases que preveu:
 1. Diagnòstic 
 2. Construcció del pla de treball
 3. Presa de decisions
 4. Assoliment d’objectius 

Quines persones o/entitats poden participar-hi?

Sessions informatives a joves (individuals o grupals):

 • Joves entre 16 i 29 anys

Sessions individuals de procés d’orientació:

 • Joves entre 16 i 29 anys amb Requisits:
  • Alta al SOC com a DONO
  • Alta a Garantia Juvenil

Coordinacions en el marc del programa:

 • Centres educatius
 • Centres de formació professional
 • Serveis Socials
 • Serveis de Joventut
 • Esports
 • Serveis de salut (EAP i RBEC)
 • Empreses i associacions d’empresaris
 • SOC

Teamwork and cooperation concept. International team of two young ambitious designers working on common project together, smiling, brainstorming, enjoying creative process in cozy office interior

Contacta:

Rubí Forma

Dolors Garcia (mdgs@ajrubi.cat)

Tel.: 935 813 900  ext. 6610

“Programa subvencionat pel Servei públic d’Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus”