Categoria: General

Programa Suport a l’Ocupació Juvenil

(Suport-SOJ)

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a l’any 2023, per a la realització del programa Suport a l’Ocupació Juvenil; promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Resolució EMT/3594/2023, de 19 d’octubre, amb correcció d’errades a la Resolució EMT/3594/2023, de 19 d’octubre Ordre EMT/211/2023, de 30 d’agost).

 

Segons l’EPA, durat l’any 2022 hi ha hagut un 16,9 % d’abandonament escolar prematur a Catalunya: 97.062 joves d’entre 18 i 25 anys van abandonar prematurament el sistema educatiu.

Des de l’Ajuntament apostem per treballar per a la reducció de l’abandonament escolar prematur i la seva prevenció i iniciem el Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil (Suport-SOJ).

L’objectiu principal és promoure i mantenir la continuïtat formativa de les persones joves d’entre 16 i 29 anys, amb especial atenció al col·lectiu de 16 a 24 anys, impulsant una millora molt substancial en els processos d’orientació, suport i mentoria, que inclou un acompanyament individualitzat de l’alumnat en risc d’abandonament escolar prematur o que ja hagi abandonat per tal de reconduir-lo al sistema educatiu.

Aquest programa permet cobrir una necessitat del municipi vital per a aquest col·lectiu de persones.

A banda de les actuacions d’orientació, també es duran a terme reunions de coordinació amb els centres de secundària obligatòria i del sistema de formació professional integrada i es faran sessions informatives adreçades a la població jove.

L’acció aprovada ha estat la contractació d’1 tècnic/a orientador/a

La contractació és per un període de trenta-sis mesos a jornada completa i s’iniciarà el 19 de desembre de 2023.

Programa subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus.