Categoria: General

Programa Noves estratègies ocupacionals en el context socioeconòmic actual com a conseqüència de la COVID -19 al municipi

El programa Noves estratègies ocupacionals en el context socioeconòmic actual com a conseqüència de la COVID-19 al municipi s’ha iniciat el 3 de novembre de 2022 i finalitzarà el 22 de setembre de 2023.

 

El programa Noves estratègies ocupacionals en el context socioeconòmic  actual com a conseqüència de la COVID-19 al municipi és un programa subvencionat per la Diputació de Barcelona en el marc dels projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local del Catàleg de serveis 2021-2023. 

 

Objectius

L’objectiu d’aquest programa és atraure, retenir i gestionar el talent de persones amb formació professionalitzadora de la ciutat que en molts casos no arriben a adreçar-se a Rubí Forma ni a altres serveis municipals i que, per tant, queden fora dels programes que es desenvolupen a nivell local en polítiques actives d’ocupació. Té com a missió afavorir minimitzar la infrautilització del talent de les persones joves i adultes amb formació qualificada per tal que el puguin posar en pràctica a les empreses del territori i quedin vinculades al municipi. El programa preveu l’orientació i l’acompanyament a la inserció de trenta persones del col·lectiu de persones qualificades amb formació professionalitzadora.

Per ser participant del programa cal tenir els requisits següents:

  • Tenir entre 16 i 60 anys. 
  • Estar en situació d’atur o precarietat laboral. 
  • Disposar d’una formació professionalitzadora de cicle formatiu de grau mitjà o superior o estudis universitaris. També ampliem la participació a dones amb certificats de professionalitat en sectors masculinitzats, homes amb certificats de professionalitat en sectors feminitzats i dones amb formació superior no homologada.
  • Residir a Rubí.

Es prioritzaran els col·lectius següents: 

  • Col·lectiu de dones amb formació en sectors masculinitzats

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les actuacions ocupacionals següents:

  • Accions d’orientació, tutorització i disseny d’itineraris professionals per a la millora de l’ocupabilitat
  • Acció formativa per a la millora de competències
  • Accions d’intermediació i acompanyament a la inserció laboral
  • Accions d’aproximació als recursos públics del municipi