Categoria: General

“PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a la realització del Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local 2017-2018, segons el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de, 23 de febrer de 2017; anunci de la Diputació de Barcelona, Direcció de Serveis de Cooperació Local, BOPB, de 3 de març de 2017.

FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL

L’objecte del programa és fomentar l’ocupació i la lluita contra l’atur a partir de dues línies de suport:

1.Suport a l’ocupació local (línia 1)

La seva finalitat és donar suport als ens locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com pal•liativa, amb tres modalitats de suport:
a) Modalitat de suport als plans local d’ocupació.
b) Modalitat de suport a la formació.
c) Modalitat d’ajuts a la contractació laboral (ajuts a la contractació laboral a les empreses i a altres entitats privades).

2.Dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2)
De caràcter excepcional i adreçada a municipis de fins a 1.000 habitants.
L’acció, que ha estat acceptada i serà executada a través del Servei Rubí Forma, és per donar suport a l’ocupació local a través de la modalitat d’ajut als plans locals d’ocupació.
Les persones beneficiàries són les persones aturades dels ens locals i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col•lectius en situació de risc d’exclusió social.
– Aturats de llarga durada de més de 45 anys en situació de vulnerabilitat (sense prestacions).
– Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
– Joves més grans de 16 anys i menys de 30 provinents d’institucions de protecció de menors.
– Joves més grans de 16 anys i menys de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats d’ocupabilitat.
– Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en situació de rehabilitació i reinserció social.
– Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
– Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.

Nombre contractes previstos: 38

Durada: 12 mesos

Calendari previst: Del setembre de 2017 a l’agost de 2018