Categoria: General

LA PRIMERA PROMOCIÓ DE REHABILITADORS ENERGÈTICS COMENÇARÀ EL CURS EL PROPER MES DE GENER

 

Les persones interessades a obtenir aquesta qualificació professional que s’ha creat a Rubí poden inscriure’s al web de Rubí Forma

El pròxim mes de gener començarà la primera edició del programa La rehabilitació i estalvi energètic amb sistemes passius. Professió de futur, un projecte professional desenvolupat íntegrament a Rubí a través del Rubí Forma i el Rubí Brilla. El programa vol implementar el perfil professional de rehabilitador de l’envolupant amb sistemes d’aïllament tèrmic en el mercat de treball, a través de la qualificació professional de Gestió dels sistemes d’eficiència energètica en l’envolupant. D’aquesta manera, la ciutat impulsa un recurs ocupacional vinculat a l’ocupació de tècnic en aïllaments i eficiència energètica en l’envolupant que, a mitjà termini, també serà un actiu per la transició cap a un model energètic més sostenible, més net i més sa.

La qualificació s’imparteix al Rubí Forma (foto. Ajuntament de Rubí – César Font)

La capacitació s’adreça a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) o en actiu però en situació de millora de treball. Han de tenir un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent. Es valorarà que tinguin motivació per l’eficiència energètica i/o experiència en aquest sector professional i/o sectors relacionats amb el mateix, especialment el de la construcció. Les 10 persones que es formaran a través d’aquesta proposta aprendran a millorar l’eficiència energètica dels edificis i el confort de les persones que els utilitzen a partir de la rehabilitació amb sistemes passius en l’envolupant (parets, terres, sostres, portes i finestres…). Un cop aprovada la qualificació, l’alumnat podrà treballar com a tècnic/a en aïllaments i eficiència energètica en l’envolupant i com a tècnic/a en eficiència energètica en l’envolupant.

La formació combina la capacitació professional (450 h) amb les pràctiques no laborals en empreses (150 h) i l’acompanyament a la inserció mitjançant una metodologia participativa per part de l’empresa.

La inscripció es pot formalitzar presencialment a l’edifici Rubí Forma (Rambleta de Joan Miró s/n) o a través del web del Rubí Forma. El programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.