Categoria: General

Objectiu del curs

Els participants han d’adquirir els coneixements i les competències necessàries per a poder desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en les empreses del sector químic.

 

 

Operacions bàsiques en planta química (50h)

  • Desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química.
  • Consolidar coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química i afavorir la comprensió de la feina de forma integral.

Seguretat i medi ambient en planta química (30h)

  • Conèixer els riscos associats a la fabricació de productes en la indústria química i afins i les mesures de seguretat a tenir en compte per minimitzar el risc.
  • Conèixer les normes d’etiquetatge dels productes quant a la seva perillositat i les fitxes de dades de seguretat.
  • Conèixer també la tipologia de residus generats en la indústria, la seva gestió i el seu tractament.

Principis bàsics en la gestió de la qualitat a la indústria química i afins (10h)

  • Adquirir coneixement i conceptes generals de la gestió de la qualitat en l’àmbit empresarial
  • Dominar les tècniques analítiques de mostreig i saber diferenciar tipus de tractaments per diferents mostres
  • Conèixer quins són els paràmetres i nivells acceptables de la qualitat a l’hora d’analitzar un producte o factor valuable

 

Requeriments

– Títol de Graduat ESO, Graduat Escolar o equivalent. (S’ha d’acreditar documentalment).

– En cas de no tenir el Graduat es valorarà experiència laboral en el sector químic, a la indústria en general, o en com a operari/a de magatzem.

– Dirigit a persones aturades o interessades en millora de feina.

 

Si voleu ampliar la informació i fer la preinscripció al curs feu clic en aquest enllaç