Categoria: General

NOVES DATES DEL CURS:10 PUNTS CLAU PER A LA GESTIÓ FINANCERA DE L’EMPRESA

 

Objectiu del curs
Conèixer aquells aspectes més bàsics de les finances per avançar amb seguretat en direcció als bons resultats de l’empresa.

Facilitar la presa de decisions en el dia a dia del negoci, tenint en compte l’impacte que en el global de l’empresa aquestes decisions tenen.

Optimitzar la gestió financera per a la millora dels resultats, les despeses financeres i el finançament.
Ajudar al petit empresari, al soci o al fundador d’un projecte, a fer més fàcil la gestió del seu negoci.

 

Programa:
10 PUNTS CLAU PER A LA GESTIÓ FINANCERA DE L’EMPRESA

  1. La Funció Financera
  2. Finançament de les Inversions
  3. Finançament del Circulant
  4. Estructura Financera i equilibri financer
  5. Cicle de maduració i Fons de maniobra
  6. Gestió de Tresoreria
  7. Estructura del Compte de Resultats
  8. Anàlisi del Compte de Resultats
  9. El Punt Equilibri
  10. Planificació Financera