Categoria: General

S’HA PUBLICAT L’ESTUDI ‘LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’ACTIVITAT ECONÒMICA A RUBÍ’

Aquest estudi ha estat elaborat per la Fundació BCN Formació professional

L’objectiu d’aquest estudi és doble:

D’una banda, elaborar una anàlisi quantitativa de l’oferta formativa de la Formació Professional,  tant inicial com per a l’ocupació.

D’altra banda, identificar i detectar les necessitats formatives i els perfils professionals més demandats pel teixit productiu.

Cal remarcar que l’estudi entén la Formació Professional de forma integrada, tenint en compte tots els subsistemes: els cicles formatius, la formació ocupacional i la formació contínua.