Categoria: eficiencia-energetica, Notícies

El mes de desembre de 2020 es va obrir la convocatòria de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a la concessió de subvencions del Programa d’ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE) Reial decret 737/2020, de d’agost de 2020, que estarà oberta fins al 31 de juliol de 2021 o bé fins a l’esgotament del pressupost disponible.

L’objectiu d’aquest programa és incentivar i promoure la realització d’actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixin la reducció del consum d’energia final i de les emissions de CO2, mitjançant estalvi energètic, eficiència energètica i energies renovables.

Per a més informació:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/agencia-de-lhabitatge-de-catalunya-ajuts-a-la-rehabilitacio-dedificis-de-tipologia-residencial-/