Categoria: eficiencia-energetica, Notícies

S’ha publicat al BOE el Reial decret 390/2021, que regula el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

La norma estableix la metodologia i les definicions tècniques per al càlcul de la qualificació energètica i actualitza les obligacions dels promotors i propietaris pel que fa a les característiques tècniques que han de complir els immobles en matèria de certificació energètica.

Aquest canvi respon a l’adequació de la normativa espanyola per a l’objectiu de la descarbonització energètica del 2050 i té com a objectiu la millora de l’eficiència energètica dels edificis, en la línia dels objectius del PNIEC i el Pla de recuperació. A més, fixa el contingut mínim del certificat d’eficiència energètica i les condicions per obtenir l’etiqueta d’eficiència energètica dels edificis.

El certificat d’eficiència energètica recull la informació més rellevant sobre la situació energètica dels edificis i juga un paper clau per a la millora de la qualitat de la informació energètica i la valoració del seu rendiment.

​Per a més informació:

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-real-decreto-que-regula-el-procedimiento-b%C3%A1sico-para-la-certificaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-los-edificios/tcm:30-527124

Documentació relacionada:

Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.