Categoria: General

 

Si no podeu veure bé la circular clicar aquí

PUBLICITAT
. Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per definir i implantar un Control intern.
. Obtenir informació útil, major control econòmic-financer i guanyar eficiència.
. Adquirir, i saber aplicar, la formació que necessita el Controller d’una empresa.
. Posar en valor el departament econòmic-financer, mitjançant el control, identificació d’incidències i millores, per tal d’incrementar la rendibilitat, la tresoreria i disminuir les necessitats de finançament.
. Que la comptabilitat i els estats financers serveixin com instrument de control, eficiència i presa de decisions, més enllà d’un pur registre obligatori.
. Conèixer quins temes clau s’han de revisar per tenir el control econòmic-financer.
. Saber detectar incidències i irregularitats, així com aplicar solucions per cada aspecte.
. Implantar i/o millorar el control de gestió. Definir i implantar els principals indicadors de gestió.
contacte Noemí Flomesta
telf 93 736 11 10
mail info.formacio@cecot.org
web www.cecotformacio.org

________________________________________________________________________________________________________

>

 

En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, l’informem que les seves dades personals formen part d’una Base de dades comuna titularitat de les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot, la finalitat de la qual és la remissió d’informació i novetats relacionades amb les activitats del Grup Cecot.
Les seves dades seran conservades fins que sol·liciti la supressió d’aquestes. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpdformacio@cecot.org.
Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org. Finalment, l’informem que l’assisteix el dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es.
Disposa de tota la informació detallada en la nostra política de privadesa.