Categoria: General

CONVOCATÒRIA DE CINC LLOCS DE TREBALL PER A JOVES DE 16 A 30 ANYS EN DIFERENTS ESPECIALITATS

 

Programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Rubí, a través del Rubí Forma contractarà properament cinc joves per cobrir cinc llocs de treball en règim temporal i de contracte laboral en pràctiques de joves en formació, destinats a persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Aquests llocs de treball responen a la convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries d’aquest programa.

Cinc llocs de treball

La formalització del contracte per cobrir els llocs de treball estaran subjectes a la resolució favorable de la sol•licitud de subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Es procedirà a la cerca i selecció de persones candidates mitjançant els serveis públics d’ocupació. Les persones que hagin participat en el programa durant la convocatòria de l’exercici 2016 i 2017 no podran participar en la convocatòria d’enguany.

 

Les especialitats del personal tècnic i auxiliar a seleccionar són les que s’indiquen a continuació:
1 tècnic/a mitjà suport Comunity Manager: grau universitari gestió audiovisuals, xarxes o equivalent
1 auxiliar informàtic: CFGM, CFGS, FPI o FPII, d’informàtica
1 tècnic/a suport: grau medi ambient, biologia, ciències educació o equivalent
1 tècnic/a mitjà de suport: grau relacions laborals o equivalent
1 tècnic/a mitjà de suport: grau universitari ciències polítiques, sociologia, estadística o investigació i tècniques de mercat

Les contractacions es preveu que comencin, com a molt tard, el 31 d’octubre de 2018, durant un període de 6 mesos a jornada completa.
Les persones aspirants han de tenir 16 anys complerts i no superar l’edat màxima de 30 anys, constar com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) a l’oficina de treball i han de ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (aquest requisit s’ha d’acreditar amb la presentació del certificat corresponent).
Les persones que encara no estiguin inscrites en el Programa de Garantia Juvenil poden trobar informació sobre el procediment d’inscripció al web: Garantia Juvenil i presencialment a les oficines de cada municipi.

“Programa efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%”.