Categoria: General

Programa Foment a l’ocupació de persones joves
Joves en pràctiques 2023

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a l’any 2023, per executar el programa Foment a l’ocupació de persones joves. Joves en pràctiques; impulsat i subvencionat pel Serveis Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40 % del Fons Social Europeu Plus, regulat per la Resolució EMT/3737/2023, de 19 d’octubre, Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, modificada per l’Ordre EMT/213/2023, d’1 de setembre.

L’objecte del programa és incentivar la contractació de persones joves i que aquestes obtinguin una experiència laboral adequada al seu nivell d’estudis o formació.

Es considera que la contractació per a l’obtenció de la pràctica professional és l’eina més adient per contrarestar la manca d’experiència en joves amb titulacions reglades amb poca o sense experiència professional. La present convocatòria dona continuïtat a les anteriors polítiques de foment de l’ocupació de joves en pràctiques vinculades a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

 

 

L’acció aprovada ha estat la contractació d’un/a integrador/a social.

La contractació, mitjançant la modalitat del contracte de treball formatiu, és per un període de 12 mesos a jornada completa i s’iniciarà com a màxim el 15 de febrer de 2024.

La persona contractada és una persona jove més gran de 16 anys i menor de 30, demandant d’ocupació no ocupada (DONO) i beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Catalunya. 

Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus, efectuada d’acord amb les condicions establertes al programa Foment a l’ocupació de persones joves. Joves en pràctiques regulat per la Resolució EMT/3737/2023, de 19 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023, Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, modificada per l’Ordre EMT/213/2023, d’1 de setembre