Categoria: General

 RUBÍ FORMA INICIA UN PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES DE 30 ANYS I MÉS

L’Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Forma, participa en la nova edició del Programa 30 Plus del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació per promocionar la creació d’ocupació, el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació.

 

Trabajo mayores 30 años

 

EN QUÈ CONSISTEIX?

És un programa destinat a la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 anys i més.

El Programa 30 Plus inclou aquestes actuacions ocupacionals:

  1. Prospecció i assessorament d’empreses.
  2. Acompanyament en el procés de contractació i formació.
  3. Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la persona participant.
  4. Experiència professional mitjançant un contracte laboral.

A QUI ES DIRIGEIX?

A persones de 30 anys i més, preferiblement aturats de llarga durada, baix nivell formatiu, risc d’exclusió social, dones que hagin patit violència de gènere i persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

QUÈ OFERIM A LES PERSONES DESTINATÀRIES?

Cadascuna de les persones que participen en aquest programa rebrà les actuacions ocupacionals següents:

  1. Experiència professional mitjançant un contracte laboral.
  2. Formació vinculada al contracte de treball.
  3. Acompanyament en el procés de contractació i formació

QUINS OBJECTIUS TENIM?

Els objectius d’aquest programa són:

  1. L’augment de l’ocupabilitat de 35 candidats.
  2. La inserció laboral a través de contractes directament relacionats amb l’itinerari ocupacional del candidat.

COM HO FAREM?

El projecte comença amb la selecció de candidats a través de sessions informatives. Les empreses interessades a participar-hi, faran un contracte mínim de 6  i màxim 9 mesos subvencionables. Al llarg de tot el projecte es tutoritzarà a cada candidat i es treballarà la seva inserció laboral. Fins a l’1 d’agost de 2019 es farà prospecció d’empreses per trobar ofertes laborals que encaixin amb el perfil ocupacional dels possibles candidats.

DURADA DEL PROGRAMA

Des del 19 de novembre de 2018 fins al 30 d’abril del 2020.

BALANÇ DE LES ANTERIORS EDICIONS

Aquesta convocatòria de Rubí Forma serà la tercera que desenvoluparà el servei d’ocupació. La valoració retrospectiva del projecte és molt positiva.  Amb la intermediació del teixit empresarial de la zona s’ha possibilitat la gestió del projecte amb eficàcia. D’aquesta manera els indicadors van aconseguir obtenir un índex d’inserció del 100% dels candidats.

El programa ja s’ha dut a terme per l’Ajuntament de Rubí i s’ha valorat com positiva la cooperació desenvolupada amb l’Ajuntament de Castellbisbal amb el que se signarà un conveni de col·laboració per a aquesta nova convocatòria del 2018.

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal- Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat social en el marc del Programa 30 Plus; regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 juliol.