Categoria: General

 

Formació continua virtual adreçada a persones en situació laboral activa


Aquesta formació permet la millora de les competències i qualificacions dels treballadors/res ocupats/des per a una major competitivitat de les empreses.

El controler financer, el control intern per incrementar rendibilitat i eficiència* 11/05/2021 VIRTUAL 12 h
Estrangeria: Normativa, procediments i serveis telemàtics relacionats amb la COVID* 18/05/2021 VIRTUAL 6 h
Tributació de les indemnitzacions per acomiadament/cessament del/la treballador/a 19/05/2021 VIRTUAL 3 h
Comunicar en remot, amb David Fernández* 20/05/2021 VIRTUAL 8 h
Millorem l’ús del TEAMS, amb Assumpta Planas 24/05/2021 VIRTUAL 5 h
L’storytelling, impacta els teus clients amb vídeos potencialment virals 27/05/2021 VIRTUAL 3 h