Categoria: General

 

ENFEINA’T, PROGRAMA PER A PERSONES DESOCUPADES DE LLARGA DURADA

 

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria per a la realització del Programa Enfeina’t promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, i Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre).

Enfeina't

L’objecte del programa és la contractació laboral i acompanyament a la inserció de les persones desocupades de llarga durada per permetre la millora de la seva ocupabilitat; trencar amb la seva situació de desocupació i evitar així la seva cronificació d’aquesta situació, i facilitar-los experiència professional per a la inserció laboral.

Les accions que han estat aprovades i seran executades a través del Servei Rubí Forma són:

  1. Accions d’experiència laboral; aquesta actuació facilita la pràctica laboral i
    l’adquisició d’una experiència mitjançant la subscripció d’un contracte de
    treball.
  2. Accions d’acompanyament a la contractació; aquesta actuació facilita una millor
    adaptació al lloc de treball i un reforç competencial durant la contractació laboral per al retorn posterior al mercat laboral.

Les accions del programa seran executades a través del Servei Rubí Forma.

L’import de les subvencions per a aquestes actuacions està finançat pel pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal, d’acord amb els programes aprovats anualment a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

A Rubí es faran un total de sis contractes:

Categoria Nre. contractes

 6 mesos

Nre. contractes 9 mesos
Oficial pintor 1
Peó paleta 1
Peó paleta 2
Administratives 2

Aquests contractes seran amb una jornada del 100%. S’iniciaran al mes de maig i finalitzaran entre el novembre del 2018 i el febrer del 2019.

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri de Treball i Seguretat Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per ORDRE TSF/247/2017, d’27 d’octubre.