Categoria: General

ENFEINA’T 2019

PROGRAMA PER A PERSONES DESOCUPADES DE LLARGA DURADA

L’Ajuntament de Rubí ha rebut una subvenció, en el marc de la convocatòria de l’any 2019, per a la realització del programa Enfeina’t, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, i Resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny).

L’objectiu del programa és la contractació laboral i acompanyament a la inserció de les persones desocupades de llarga durada per permetre la millora de la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i evitar així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral.

Les accions que han estat aprovades i seran executades a través del servei Rubí Forma són:

  1. Acció d’experiència laboral. Aquesta actuació facilita la pràctica laboral mitjançant un contracte laboral.
  2. Acció d’acompanyament a la contractació i la inserció. Aquesta actuació facilita una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial durant la contractació laboral per al retorn posterior al mercat laboral.

Les accions del programa seran executades a través del servei Rubí Forma.

L’import de les subvencions per a aquestes actuacions està finançat pel pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal, d’acord amb els programes aprovats anualment a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

A Rubí es farà un total de 17 contractes:

 

Categoria Contractes Durada (mesos)
Peons jardiners/eres 9 9
Peons paletes 5 9
Administratius/ives 2 9
Tècnic/a coordinador/a 1 9

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y  Seguridad  Social, en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, Resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny”.